Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” – Przetarg II

Gmina Strzeleczki ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania  odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK – Przetarg II"

Szczegóły w poniższych plikach:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz rzeczowo-cenowy.docx
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz sprzętu.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych usług.doc
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx

Wersja XML