Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24.09.2020 r.

PDFNr XXV-152-20 z dnia 24.09.20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r..pdf
PDFNr XXV-153-20 z dnia 24.09.20 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFNr XXV-154-20 z dnia 24.09.20 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFNr XXV-155-20 z dnia 24.09.20 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzeleczki....pdf
PDFNr XXV-156-20 z dnia 24.09.20 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice.....pdf
PDFNr XXV-157-20 z dnia 24.09.20 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odp. komun....pdf

Wersja XML