Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Bud

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

PDF01_wzor umowy-zalacznik nr 2.pdf
DOCX02_Formularz ofertowy - załącznik nr 1.docx
DOC03_Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 3.doc
DOC04_Oświadcczenie wykonawcy-załącznik nr 4.doc
DOCX05_Grupa kapitałowa - załącznik nr 5.docx
DOCX06_Wykaz osób załącznik nr 6.docx
DOCX07_Wykaz robót załącznik nr 7.docx
XLSX09_Nowy Bud przedmiar.xlsx
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFSST.pdf
PDFSzkic sytuacyjny.pdf
 

Wersja XML