Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Obrady rozpoczęto 2020-10-29 o godz. 14:01:34, a zakończono o godz. 14:28:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Michał Jenek
 2. Marek Kaliński
 3. Adam Pientka
 4. Hubert Kurpiela
 5. Małgorzata Nocoń
 6. Damian Nowak
 7. Anna Piecha
 8. Manfred Suchy
 9. Patryk Tannenbaum
 10. Waldemar Weindich
 11. Włodzimierz Wolny
 12. Roman Wilczek
 13. Irena Galler

Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji przez radnych. (14:04:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XXV/20 w dniu 24.09.2020 r. (14:04:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXV a XXVI sesją. (14:05:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 16.10.2020 r. (14:09:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 13.10.2020 r. (14:13:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej – projekt z dnia 13.10.2020 r. (14:16:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 13.10.2020 r. (14:19:00) unieważnione głosowanie

Wyniki imienne:

Głosowanie nad podjęciem w/w uchwały (14:22:00) - ponowne głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 13.10.2020 r.

Wyniki imienne:

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/121/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Biała na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki - projekt z dnia 21.10.2020 r. (14:24:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 23.10.2020 r. (14:25:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (14:28:49)

Wersja XML