Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXVI Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29.10.2020 r.

PDFNr XXVI-158-20 z dnia 29.10.20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r..pdf
PDFNr XXVI-159-20 z dnia 29.10.20 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf
PDFNr XXVI-160-20 z dnia 29.10.20 w sprawie opłaty targowej.pdf
PDFNr XXVI-161-20 z dnia 29.10.20 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.pdf
PDFNr XXVI-162-20 z dnia 29.10.20 w sprawie uchylenia uchwały nr XIX na 121 na 20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Biała na dofinansowanie opieki ....pdf
PDFNr XXVI-163-20 z dnia 29.10.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.....pdf
 

Wersja XML