Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2021

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFAktualny wzór umowy obiekty - załącznik nr 7b do SIWZ.pdf
PDFAktualny wzór umowy ulice - załącznik nr 7a do SIWZ.pdf
PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf
 

DOCFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.doc
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCOświadczenie o posiadaniu GUD - załącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCXOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ.docx
DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia - załącznik nr 6 do SIWZ.docx
DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udziału - załącznik nr 5 do SIWZ.docx
PDFSIWZ.pdf
PDFWykaz punktów poboru energii - obiekty - załącznik nr 8 do SIWZ .pdf
PDFWykaz punktów poboru energii oświetlenie uliczne - załącznik nr 9 do SIWZ .pdf
DOCWykaz zrealizowanych dostaw - załącznik nr 4 do SIWZ.doc
PDFWzór umowy obiekty - załącznik nr 7b do SIWZ.pdf
PDFWzór umowy ulice - załącznik nr 7a do SIWZ.pdf
 

Wersja XML