Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Obrady rozpoczęto 2020-11-26 o godz. 14:01:30, a zakończono o godz. 14:31:16 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Michał Jenek
 2. Marek Kaliński
 3. Henryk Kostka
 4. Hubert Kurpiela
 5. Małgorzata Nocoń
 6. Damian Nowak
 7. Anna Piecha
 8. Krzysztof Robota
 9. Manfred Suchy
 10. Patryk Tannenbaum
 11. Waldemar Weindich
 12. Włodzimierz Wolny
 13. Roman Wilczek
 14. Irena Galler


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:01:00)


2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych. (14:05:00)

Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji przez radnych. (14:05:00)

Wyniki imienne:

W wyniku problemów technicznych ( słaby internet ) do quorum nie została dodana Radna Irena Galler, która również głosowała za przyjęciem porządku sesji przez radnych. 
 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVI/20 w dniu 29.10.2020 r. (14:06:00)

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XXVI/20 w dniu 29.10.2020 r. (14:09:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (14:09:00) ( w wyniku problemów technicznych głosowanie powtórzono gdyż problemy z internetem spowodowały nieprawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego )

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Irena Galler

.Powtórne głosowanie nad protokołem z sesji Nr XXVI/20 . (14:12:00)

Wyniki imienne:


4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXVI a XXVII sesją. (14:12:00)

Głosowanie nad informacją Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXVI a XXVII sesją. (14:14:00)

Wyniki imienne:


5. Interpelacje i zapytania radnych. (14:14:00)


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 19.11.2020 r. – Skarbnik Gminy, (14:15:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 19.11.2020 r. (14:17:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 18.11.2020 r. – Skarbnik Gminy, (14:17:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 18.11.2020 r. (14:19:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości – projekt z dnia 19.11.2020 r. – Skarbnik Gminy, (14:19:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości – projekt z dnia 19.11.2020 r. (14:20:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu – projekt z dnia 19.11.2020 r. –Skarbnik Gminy, (14:21:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu – projekt z dnia 19.11.2020 r. (14:22:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki - projekt z dnia 10.11.2020 r. – Wójt Gminy Strzeleczki (14:22:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki - projekt z dnia 10.11.2020 r. (14:23:00)

Wyniki imienne:


11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza – projekt z dnia 09.11.2020 r. – Wójt Gminy Strzeleczki (14:23:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza – projekt z dnia 09.11.2020 r. (14:28:00)

Wyniki imienne:


12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 10.11.2020r.– kierownik GZEAS. (14:28:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 10.11.2020r (14:29:00)

Wyniki imienne:


13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. (14:29:00)


14. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski. (14:29:00)


15. Zamknięcie sesji. (14:30:00)


Zakończono sesję (14:31:16)

Wersja XML