Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26.11.2020 r.

PDFNr XXVII-164-20 z dnia 26.11.20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r..pdf
PDFNr XXVII-165-20 z dnia 26.11.20 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFNr XXVII-166-20 z dnia 26.11.20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFNr XXVII-167-20 z dnia 26.11.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.pdf
PDFNr XXVII-168-20 z dnia 26.11.20 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XXVII-169-20 z dnia 26.11.20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.pdf
PDFNr XXVII-170-20 z dnia 26.11.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi.pdf

Wersja XML