Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra w ul. Polnej i Prudnickiej

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

DOCX01Formularz ofertowy - załącznik nr 1.docx
PDF02wzor-umowy-zalacznik-nr-2-do-SIWZ.pdf
DOC03Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 3.doc
DOC04Oświadcczenie wykonawcy-załącznik nr 4.doc
DOCX05Grupa kapitałowa - załącznik nr 5.docx
DOCX06 Wykaz osób załącznik nr 6.docx
DOCX07Wykaz robót załącznik nr 7.docx
PDF09 Przedmiar Dobra Polna Prudnicka.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
 

Dokumentacja projektowa

PDFPB_OPIS_ks wod Dobra_Polna_Prudnicka.pdf
PDFRys 1 PW p.pdf
PDFRys 2 PW profil.pdf
PDFRys 3.pdf
PDFRys 4 PW_Węzły_Wod_Dobra.pdf
PDFStr_tytułowa_PB_Polna i Prudnicka (1).pdf
PDFTabela robot ziemnych Dobra Polna%09Prudnicka.pdf
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

PDFST 00.00 - Wymagania ogólne.pdf
PDFST 00.01 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne.pdf
PDFST 00.02 - Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej.pdf
PDFST 00.03 - Roboty drogowe.pdf
 

Wersja XML