Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2021 - Przetarg II

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - wykaz dostaw.doc
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie potwierdzajace spełnianie warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy.pdf
 

Wersja XML