Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22.12.2020 r.

PDFNr XXVIII-171-20 z dnia 22.12.20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.pdf
PDFNr XXVIII-172-20 z dnia 22.12.20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFNr XXVIII-173-20 z dnia 22.12.20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r..pdf
PDFNr XXVIII-174-20 z dnia 22.12.20 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFNr XXVIII-175-20 z dnia 22.12.20 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Krapkowice.pdf
PDFNr XXVIII-176-20 z dnia 22.12.20 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XXVIII-177-20 z dnia 22.12.20 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi....pdf
PDFNr XXVIII-178-20 z dnia 22.12.20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice.pdf
PDFNr XXVIII-179-20 z dnia 22.12.20 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.pdf
 

Wersja XML