Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki


1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:04:00)

Obrady rozpoczęto 2020-12-22 o godz. 14:04:16, a zakończono o godz. 14:48:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Michał Jenek
 2. Marek Kaliński
 3. Adam Pientka
 4. Henryk Kostka
 5. Hubert Kurpiela
 6. Małgorzata Nocoń
 7. Damian Nowak
 8. Anna Piecha
 9. Krzysztof Robota
 10. Manfred Suchy
 11. Patryk Tannenbaum
 12. Waldemar Weindich
 13. Włodzimierz Wolny
 14. Roman Wilczek
 15. Irena Galler


2. 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych. (14:04:00)

Głosowanie nad porządkiem sesji. (14:05:00)

Wyniki imienne:


3. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVII/20 w dniu 26.11.2020 r. (14:06:00)

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XXVII/20 w dniu 26.11.2020 r. (14:07:00)

Wyniki imienne:


4. 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXVII a XXVIII sesją. (14:07:00)

Głosowanie nad informacją Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXVII a XXVIII sesją. (14:09:00)

Wyniki imienne:


5. 5. Interpelacje i zapytania radnych. (14:10:00)


6. 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 r. ( projekt z dnia 16.11.2020 r. z korektą z dnia 9.12.2020 r.) (14:11:00)

       a. odczytanie projektu uchwały budżetowej – Wójt/Skarbnik Gminy, (14:11:00)

       b. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej – Sekretarz Gminy, (14:19:00)

       c. odczytanie opinii i wniosków komisji – przewodniczący Komisji samorządowej, (14:25:00)

       d. przedstawienie stanowiska wobec opinii i wniosków komisji, (14:26:00)

       e. dyskusja nad wnioskami komisji, (14:26:00)

       f. głosowanie nad każdym z wniosków komisji, (14:26:00)

       g. głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r., (14:26:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r., (14:29:00)

Wyniki imienne:

       h. głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, (14:29:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, (14:30:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 14.12.2020r. – Skarbnik Gminy, (14:30:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 14.12.2020r. (14:32:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 10.12.2020 r. – Skarbnik Gminy, (14:32:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 10.12.2020 r. (14:35:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Krapkowice– projekt z dnia 14.12.2020 r. – Skarbnik Gminy, (14:35:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Krapkowice– projekt z dnia 14.12.2020 r. (14:36:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.12.2020 r. – Sekretarz Gminy, (14:36:00)

Głosowanie nad pojęciem uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.12.2020 r. (14:37:00)

Wyniki imienne:


11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - projekt z dnia 10.12.2020 r. –Sekretarz Gminy, (14:37:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - projekt z dnia 10.12.2020 r. (14:40:00)

Wyniki imienne:


12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice – projekt z dnia 10.12.2020 r. – Inspektor ds. planowania przestrzennego, (14:40:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice – projekt z dnia 10.12.2020 r. (14:41:00)

Wyniki imienne:


13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – projekt z dnia 10.12.2020r.– dyrektor GOK, (14:41:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – projekt z dnia 10.12.2020r. (14:43:00)

Wyniki imienne:


14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. (14:43:00)


15. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski. (14:43:00)


16. Zamknięcie sesji. (14:48:00)


Zakończono sesję (14:48:23)

Wersja XML