Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIA CENOWE 2021

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Nowym Budzie dla Gminy Strzeleczki

2. Roboty umocnieniowe dna rzeki Browieniecki wraz z umocnieniem przeciwległej skarpy w obrębie wylotu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków Zielina

3. Zapytanie cenowe dot. czyszczenia stawu w Strzeleczkach na dz. nr 736

4. Dostawa ciągnika kompaktowego do prac komunalnych dla Gminy Strzeleczki - kopia

5. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki - Etap III

6. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki - Etap III - Zapytanie II

7. Budowa miejsc postojowych przy placu rekreacyjnym

8.  Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki - Etap III - Zapytanie III

9. Zapytanie ofertowe dot. wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

10. Zapytanie ofertowe dot. opracowanie i wydanie: Monografii przyrodniczej Gminy Strzeleczki, folderu przyrodniczego Gminy Strzeleczki, mapy Gminy Strzeleczki ukazującej najważniejsze siedliska fauny i flory w kontekście bioróżnorodności

11. Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn. ”Wykonanie dwóch studni wierconych nr 1 (podstawowej) oraz nr 2 (awaryjnej) dla potrzeb ujęcia wód podziemnych dla wodociągu wiejskiego w m. Dziedzice”

12. Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi ul. Jana Pawła II w Strzeleczkach

13. Przebudowa drogi ul. Prudnickiej w Dobrej w zakresie oświetlenia ulicznego

14. Remont drogi w Pisarzowicach

15. Zagospodarowanie terenu obok przystanku autobusowego

16. Wykonanie wiązań korony drzewa pomnikowego w Mosznej

17. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2021 r.

18. Zapytanie ofertowe dot. opracowania i wydania: Monografii przyrodniczej Gminy Strzeleczki, folderu przyrodniczego Gminy Strzeleczki, mapy Gminy Strzeleczki ukazującej najważniejsze siedliska fauny i flory w kontekście bioróżnorodności – Zapytanie II

19. Zapytanie ofertowe dot. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w miejscowości Buława 6

Wersja XML