Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXX Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25.02.2021 r.

PDFNr XXX-188-21 z 25.02.2021 r. w spr.ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli.pdf


PDFNr XXX-187-21 z 25.02.2021 r. w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

 

PDFNr XXX-186-21 z 25.02.2021 r. w spr. przyjęcia Programu Ochrony nad Zabytkami.pdf


PDFNr XXX-185-21 z 25.02.2021 r. w spr. zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

 

PDFNr XXX-184-21 z 25.02.2021 r. w spr. zmiany uchwały wpf.pdf

 

PDFNr XXX-183-21 z 25.02.2021 r. w spr. zmiany budżetu gminy na 2021r..pdf

Wersja XML