Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30.06.2021 r.

PDFNr XXXIV-201-21 z 30.06.2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XXXIV-202-21 z 30.06.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r..pdf
PDFNr XXXIV-203-21 z 30.06.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2020 r..pdf
PDFNr XXXIV-204-21 z 30.06.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r..pdf
PDFNr XXXIV-205-21 z 30.06.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej utworzenia oddziału VII klasy w Szkole Podstawowej w Komornikach.pdf
PDFNr XXXIV-206-21 z 30.06.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej utworzenia oddziału VII klasy w Szkole Podstawowej w Zielinie.pdf
PDFNr XXXIV-207-21 z 30.06.2021 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XXXIV-208-21 z 30.06.2021 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XXXIV-209-21 z 30.06.2021 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XXXIV-210-21 z 30.06.2021 w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.pdf
PDFNr XXXIV-211-21 z 30.06.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki”.pdf
PDFNr XXXIV-212-21 z 30.06.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobra.pdf
PDFNr XXXIV-213-21 z 30.06.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przysiółka Nowy Bud.pdf
PDFNr XXXIV-214-21 z 30.06.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki.pdf
 

Wersja XML