Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu

Wojciech Tryliński

tel.  77/407 66 60 wewn. 130 ; 77/407 66 85
E-mail: 


Elwira Gaier

tel. 77/407 66 60 wewn. 118 ; 77/407 66 78
E-mail: 


Krystyna Ignacy


tel. 77/407 66 60 wewn. 118 ; 77/407 66 78
E-mail: 


 

Wersja XML