Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn. ”Wykonanie dwóch studni wierconych nr 1 (podstawowej) oraz nr 2 (awaryjnej) dla potrzeb ujęcia wód podziemnych dla wodociągu wiejskiego w m. Dziedzice”

PDFInformacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf

PDFzapytanie ofertowe.pdf

PDFDecyzja Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ.III.7430.7.2021.KM z dnia 26.04.2021 r. - zał. 3.pdf
DOCFormularz ofertowy-zalacznik-nr-1.doc
PDFskan - projekt dokumentacji.pdf
PDFskan-mapki.pdf
DOCwzor-umowy-zalacznik-nr-2.doc

 

Wersja XML