Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

PDFGP.6733.6.1.2021_obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o ustaleniu lok celu publ._Budowa sieci Gazowej_m.Dobra.pdf
 

Wersja XML