Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2) (1) Nowe.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFInformacja o kwocie.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ Dowozy dzieci do szkół.pdf
DOCZałacznik nr 1A do SWZ Formularz ofertowy.doc
DOCZałacznik nr 1B do SWZ Formularz ofertowy.doc
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
DOCZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz sprzętu.doc
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.docx
DOCXZałącznik nr 6a do SWZ Wzór umowy Część I.docx
DOCXZałącznik nr 6b do SWZ Wzór umowy Część II.docx
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie.docx
PDFIdentyfikator postępowania.pdf
 

Wersja XML