Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Strzeleczki o terminie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice

PDFOGŁOSZENIE-o wyłożeniu_do_publicznego_wglądu_MPZP_części_wsi_Łowkowice z RODO.pdf
PDFprojekt uchwały_część_miejscowości_Łowkowice.pdf
PDFprojekt rysunku planu_część_miejscowości_Łowkowice.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały_część_miejscowości_Łowkowice.pdf
PDFuwaga_do_mpzp_druk.pdf
DOCuwaga_do_mpzp_druk.doc
 

Wersja XML