Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyłącz elektroenergetyczny dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej

PDFZawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFInformcja o kwocie.pdf
 

PDFSWZ.pdf
DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.docx
DOCZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx
PDFPB_Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej.pdf
PDFPrzedmiar_Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej.pdf
PDFST_WLZ_Moszna_Uzupełniona.pdf
PDFDecyzja ZDW Opole 05.10.2020 r..pdf
PDFPozwolenie OWKZ 17.12.2020 r..pdf
PDFZaświadczenie Starostwa Krapkowice 18.01.2021.pdf
PDFZgłoszenie Gminy zamiaru rozpoczęcia robót 28.12.2020 r..pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFIdentyfikator postępowania.pdf

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1c736ffc-5ef4-46c1-bd4f-a0caa3ca93e7

Wersja XML