Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11.08.2021 r.

PDFNr XXXV-215-21 z 11.08.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r..pdf
PDFNr XXXV-216-21 z 11.08.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFNr XXXV-216-21 z 11.08.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (skan).pdf
PDFNr XXXV-217-21 z 11.08.2021 r.w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XXXV-218-21 z 11.08.2021 r. w sprawie przyjęcia zmiany do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XXXV-219-21 z 11.08.2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Strzeleczki na rok szkolny 2021-2022.pdf
PDFNr XXXV-220-21 z 11.08.2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki.pdf
 

Wersja XML