Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strzeleczki

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strzeleczki (uchwała nr XVIII/110/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2020 r.)

GMLstrzeleczki_proj_4328.gml
 

Wersja XML