Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice (uchwała nr XXVIII/178/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku Rady Gminy Strzeleczki)

GMLstrzeleczki_proj_3196.gml

8.10.2021 r.

OVRLowkowice_1_1000.tif.ovr
TIFLowkowice_1_1000.tif
XMLLowkowice_1_1000.tif.aux.xml
TFWXLowkowice_1_1000.tfwx

22.10.2021 r.

GMLstrzeleczki_proj_3196 (5).gml

ZIPLowkowice_1_1000_XXXVII_236_21.zip

29.12.2021 r.

GMLstrzeleczki_proj_3196 (6).gml

 


 

Wersja XML