Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przysiółka Nowy Bud

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przysiółka Nowy Bud (uchwała nr XXXIV/213/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 czerwca 2021 r.)

GFSprzyst_mpzp_nowybud.gfs
GMLprzyst_mpzp_nowybud.gml
GFSprzyst_mpzp_nowybud.gml.gfs
XMLxxxiv.213.21_doc1.xml
XMLxxxiv.213.21_p1.xml
XMLxxxiv.213.21_rys1.xml
 

Wersja XML