Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

PDFGP.6733.6.10.2021_obwieszczenie o zebramym materiale dot. dec.o ust.lok.inw.celu publ_Budowa sieci gazowej w m. Dobra,dz.251,260na19,260na12,m.7.pdf
 

Wersja XML