Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15.09.2021 r.

PDFNr XXXVI-221-21 z 15.09.2021 r. w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFNr XXXVI-222-21 z 15.09.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf
PDFNr XXXVI-223-21 z 15.09.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf
PDFNr XXXVI-224-21 z 15.09.2021 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf
PDFNr XXXVI-225-21 z 15.09.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.pdf
PDFNr XXXVI-226-21 z 15.09.2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.pdf
PDFNr XXXVI-227-21 z 15.09.2021 r. w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.pdf
PDFNr XXXVI-228-21 z 15.09.2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łowkowice.pdf
PDFNr XXXVI-229-21 z 15.09.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw ect. na terenie gminy Strzeleczki.pdf
 

Wersja XML