Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dot. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w miejscowości Buława 6

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

DOCXZapytanie ofertowe.docx
DOCProjekt Umowy.doc
DOCXzalacznik-nr-1.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
 

Wersja XML