Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w miejscowości Racławiczki

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFInformcja o kwocie.pdf

PDFSWZ.pdf
DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx
PDFZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.pdf
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx
PDFRacławiczki ul.Leśna Boczna PRZEDMIAR.pdf
PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna - KT - Racławiczki.pdf


Projekt techniczny

PDFWIDOK OGÓLNY ZJAZDU.pdf
PDFSZCZEGÓŁY KRAWĘŻNIKÓW.pdf
PDFSZCZEGÓŁ PROGU ZWALNIAJĄCEGO.pdf
PDFPZT 3.pdf
PDFPZT 2.pdf
PDFPZT 1.pdf
PDFPRZEKRÓJ I-I.pdf
PDFPRZEKRÓJ F-F.pdf
PDFPRZEKRÓJ E-E.pdf
PDFPRZEKRÓJ D-D.pdf
PDFPRZEKRÓJ C-C.pdf
PDFPRZEKRÓJ B-B.pdf
PDFPRZEKRÓJ A-A.pdf
PDFPRZEKROJE NORMALNE UL.LEŚNA.pdf
PDFPROFIL PODŁUŻNY UL.LEŚNA.pdf
PDFPROFIL PODŁUŻNY UL.BOCZNA.pdf
PDFPLAN ORIENTACYJNY.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
 

Kanał technologiczny

PDFPROJEKT BUD-WYK KT RACŁAWICZKI.pdf
 

Oznakowanie docelowe

PDFOZNAKOWANIE DOCELOWE 3.pdf
PDFZATWIERDZENIE OZNAKOWANIE DOCELOWE.pdf
PDFOZNAKOWANIE DOCELOWE 2.pdf
PDFOZNAKOWANIE DOCELOWE 1.pdf
PDFOPIS docelowe oznakowanie.pdf
 

Opinie i uzgodnienia

PDFUZGODNIENIE POWIATU.pdf
PDFZATWIERDZENIE OZNAKOWANIE DOCELOWE.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/66cefa3b-834a-4501-a6f2-9a2d2b667971

 

Wersja XML