Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22.10.2021 r.

PDFNr XXXVII-230-21 z 22.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.pdf
PDFNr XXXVII-231-21 z 22.10.2021 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFNr XXXVII-231-21 z 22.10.2021 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej(skan).pdf
PDFNr XXXVII-232-21 z 22.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
PDFNr XXXVII-233-21 z 22.10.2021 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.pdf
PDFNr XXXVII-234-21 z 22.10.2021 r. w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.pdf
PDFNr XXXVII-235-21 z 22.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych.pdf
PDFNr XXXVII-236-21 z 22.10.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice.pdf
PDFNr XXXVII-237-21 z 22.10.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice.pdf
PDFNr XXXVII-238-21 z 22.10.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.pdf
PDFNr XXXVII-239-21 z 22.10.2021 r. w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością.pdf

Wersja XML