Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki”

PDF4.GP.6712.2.1.2021_obwieszczenie.pdf

PDF4_Obwieszczenie_zalgraf.pdf

PDF4_Obwieszczenie.pdf

PDF6_Wniosek_mpzp.pdf

DOC6_Wniosek_mpzp.doc

PDFKlauzula informacyjna_RODO.pdf

PDFnr-xxxiv-211-21-z-30062021-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowa.pdf

 

Wersja XML