Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2022

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformcja o kwocie.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania do SWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCZA38A0~1.DOC

Uwaga zmiana załącznika nr 1 do SWZ!!!

DOCzałącznik nr 1 do SWZ wer. 2- Formularz ofertowy.doc
DOCzałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc
DOCXZałącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej .docx
DOCXZałącznik nr 11 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx
DOCzałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o posiadaniu GUD .doc
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCzałącznik nr 4 do SWZ -Wykaz zrealizowanych dostaw.doc
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów.docx
DOCXzałącznik nr 6a do SWZ - wzór umowy ulice.docx
DOCXzałącznik nr 6b do SWZ - Aktualny wzór umowy obiekty.docx
DOCXzałącznik nr 8 do SWZ - Wykaz punktów poboru energii - obiekty .docx
DOCXzałącznik nr 9 do SWZ - Wykaz punktów poboru energii oświetlenie uliczne.docx


Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4d46e6ed-6b3d-467b-b258-f323ce81ac2b

Wersja XML