Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzeleczki o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

PDFGP.6733.7.12.2021_obwieszczenie_o_zebramym_materiale_dot_dec_o_ust_lok_inw_celu_publ_budowa_odcinków_sieci_wod_kan_w_m_Moszna.pdf
 

Wersja XML