Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dot. zapewnienia opieki nad poszkodowanymi zwierzętami wolno żyjącymi oraz odbiór zwłok padłych zwierząt z tereny gminy Strzeleczki w 2022 r.

PDFZapytanie cenowe w zakresie opieki nad poszkodowanymi zwierzętami dzikimi i z terenu gminy Strzeleczki oraz odbioru zwłok padłych zwierząt w roku 2022.pdf

PDFZapewnienie opieki nad poszkodowanymi ziwerzętami wolno żyjącymi oraz odbioru zwłok padłych zwierząt z tereny gminy Strzeleczki w 2022 r..pdf
DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf
 

Wersja XML