Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 9.12.2021 r.

PDFNr XXXIX-254-21 z 09.12.2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 r..pdf
PDFNr XXXIX-255-21 z 09.12.2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdf
PDFNr XXXIX-256-21 z 09.12.2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III-19-18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r..pdf
PDFNr XXXIX-257-21 z 09.12.2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII-256-18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r..pdf
 

Wersja XML