Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XL Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22.12.2021 r.

PDFNr XL-258-21 z 22.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.pdf
PDFNr XL-259-21 z 22.12.2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFNr XL-259-21 z 22.12.2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej-.pdf
PDFNr XL-260-21 z 22.12.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFNr XL-260-21 z 22.12.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej-.pdf
PDFNr XL-261-21 z 22.12.2021 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf
PDFNr XL-262-21 z 22.12.2021 r. w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gminie Prószków na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf
PDFNr XL-263-21 z 22.12.2021 r. w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf
PDFNr XL-264-21 z 22.12.2021 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf

Wersja XML