Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia Publiczne 2022

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022 r..pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022r wersja 2.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022r wersja 3.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022r wersja 4.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022r wersja 5.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022 r wersja 6.pdf
 

 

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki

2. Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina

3. Wykonanie jednego odwiertu wierconego dla potrzeb ujęcia wód podziemnych dla wodociągu wiejskiego w m. Dziedzice

4. Modernizacja dróg i poboczy na terenie Gminy Strzeleczki oraz remont drogi dojazdowej ul. Powstańców Śląskich w Mosznej

5.  Przebudowa budynku Domu Kutury w Kujawach (TRYB ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ)

6. Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego

7. Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zamówienie II

8. Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zamówienie II

9. Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zamówienie III

10. Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach - Zamówienie II

11. Dostawa i montaż zestawu czterech kontenerów w ramach budowy szatni kontenerowej w miejscowości Dobra

12. Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zamówienie IV

13. Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zamówienie III

14. Dostawa i montaż zestawu czterech kontenerów w ramach budowy szatni kontenerowej w miejscowości Dobra - Zamówienie II

15. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2022-2023

16. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby klas I - III (tryb: zaprojektuj i wybuduj)

Wersja XML