Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformcja o kwocie.pdf
 

PDFzawiadmienie o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf
PDFOgłoszenie o zamianie ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf

PDFinformacja o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf

PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 23.02.2022.pdf

Uzgodnienia

PDFStrzeleczki_Zarząd_powiatu_krapk_decyzja lokalizacyjna.pdf
PDFStrzeleczki_Zarząd_powiatu_krapk__uzgodnienie.pdf
PDFStrzeleczki_PKP_PLK_uzgodnienie.pdf
PDFStrzeleczki_WUOZ_uzgodnienie.pdf
PDFStrzeleczki_PKP_PLK_prawo dysp_nier_Uzgodnienia.pdf
PDFStrzeleczki_PGW_WP_uzgodnienie.pdf
PDFStrzeleczki_PGW_WP_Prawo_dysp_nier_.pdf
PDFStrzeleczki_decyzja_srodowiskowa.pdf
PDFStrzeleczki_decyzja _lokalizacyjna.pdf
PDFStrzeleczki_charakterystyka_przedsięwzięcia.pdf

Pozwolenie wodnoprawne

PDFStrzeleczki_pozwolenie wodnoprawne.pdf

Opinia geotechniczna

PDFOpinia Geotechniczna_Strzeleczki_Opis.pdf
PDFOpinia Geotechniczna_Strzeleczki_mapy.pdf
PDFOpinia Geotechniczna_Strzeleczki_karty_otworów_opinia.pdf

PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 18.02.2022.pdf

PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ.pdf
 

PDFSWZ.pdf

DOCXAktualny załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx

DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx

DOCXAktualny Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej .docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx

DOCXAktualny Załącznik nr 5 do SWZ.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx

PDFAktualny załącznik nr 6a do SWZ Wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 6a do SWZ Wzór umowy.pdf

PDFAktualny załącznik nr 6b do SWZ Wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 6b do SWZ Wzór umowy.pdf

DOCAktualny Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Wykaz osób.docx
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSTRZELECZKI STWIORB.pdf

PDFSTRZELECZKI ETAP 1 - PRZEDMIAR Z DNIA 18.02.2022.pdf

PDFSTRZELECZKI ETAP 1 przedmiar.pdf
PDFSTRZELECZKI ETAP 2 przedmiar.pdf
PDFZESTAWIENIA.pdf

Projekt Budowlany

Etap 1

PDF1.PZT NR 1.pdf
PDF2.PZT NR 2.pdf
PDF3.PZT NR 3.pdf
PDF4.PZT NR 4.pdf
PDF5.PZT NR 5.pdf
PDF6.PZT NR 6.pdf
PDF7.PZT NR 7.pdf
PDF8.PZT NR 8.pdf
PDF9.PZT NR 9.pdf
PDF10.PROFIL GRAW.pdf
PDF11.PROFIL GRAW.pdf
PDF12.PROFIL GRAW.pdf
PDF13.PROFIL GRAW.pdf
PDF14.PROFIL GRAW.pdf
PDF15.PROFIL GRAW.pdf
PDF16.PROFIL GRAW.pdf
PDF17.PROFIL GRAW.pdf
PDF18.PROFIL GRAW.pdf
PDF19.PROFIL GRAW.pdf
PDF20.PROFIL GRAW.pdf
PDF21.PROFIL GRAW.pdf
PDF22.PROFIL GRAW.pdf
PDF23.PROFIL GRAW.pdf
PDF24.PROFIL TŁOCZNY.pdf
PDF25. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW-Model.pdf
PDFInformacja BIOZ.pdf
PDFOpis do projektu zagospodarowania terenu.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFSZKIC POGLĄDOWY-Model.pdf


Część Elektryczna

PDF1E.PLAN SYTUACYJNY.pdf

PDF2E. Schemat zasilania-PB.pdf
PDFSTRZELECZKI_opis techniczny.pdf
 

Etap 2

PDF1.Plan zagospodarowania terenu nr 1.pdf
PDF2.Plan zagospodarowania terenu nr 2.pdf
PDF3.Pofil podłużny I.pdf
PDF4.Profil podłużny II.pdf
PDFInformacja BIOZ.pdf
PDFOpis do projektu zagospodarowania terenu.pdf
PDFOpis techniczny.pdf

PDF1.PZT.pdf
PDF2.PZT.pdf
PDF3.Profil podłużny nr 1.pdf
PDF4.Profil podłużny nr 2.pdf
PDFInformacja BIOZ.pdf
PDFOpis do projektu zagospodarowania terenu.pdf
PDFOpis techniczny.pdf

Projekt instalacji z przydomowymi przepompowniami

PDF1.PZT.pdf
PDF2.PZT.pdf
PDF3.PZT.pdf
PDF4. PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW-Model.pdf
PDF5.Schemat zasilania przepompowni.pdf
PDFOpis do projektu zagospodarowania terenu.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFSTRZELECZKI_opis techniczny elektryka.pdf

Projekt wykonawczy

Etap 1

PDF1.PZT.pdf
PDF2.PZT.pdf
PDF3.PZT.pdf
PDF4.PZT.pdf
PDF5.PZT.pdf
PDF6.PZT.pdf
PDF7.PZT.pdf
PDF8.PZT.pdf
PDF9.PZT.pdf

PDF10.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf

PDF11.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf
PDF12.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf
PDF13.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf
PDF14.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf
PDF15.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf
PDF16.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf
PDF17. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf
PDF18. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf
PDF19. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf
PDF20. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf
PDF21. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf
PDF22. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf

PDF23. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf
PDF24. PROFIL TŁOCZNY.pdf
PDF25. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW-Model.pdf
PDF26. Rysunek studni rewizyjnej DN1000-Arkusz1.pdf
PDF27. kaskada - schemat-Arkusz1.pdf
PDF28. Studnia dn1000 z zaworem odp.napowietrz.-Model.pdf
PDF29. Studnia z czyszczakiem.pdf
PDF30. Schemat przepompowni z obudową dc zrównoważenia wyporu-Arkusz1.pdf
PDF31. POSADOWIENIE W WYKOPIE-Model.pdf
PDF32. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM-8 297x420.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
 

Elektryka

PDF1E.PLAN SYTUACYJNY.pdf
PDF2E. Schemat zasilania-PB.pdf
PDFSTRZELECZKI_opis techniczny.pdf
 

Etap 2

PDF1.PZT NR 1.pdf
PDF2.PZT NR 2.pdf
PDF3.PROFILE PODŁUŻNE-Model.pdf
PDFOpis techniczny.pdf

Odtworzenie nawierzchni

PDF1.ZAKRES INWESTYCJI.pdf
PDF2. Odtworzenie nawierzchni.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFSTRONA TYTUŁOWA -wykonawczy odtw. nawierzchni.pdf
 

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/468cf3ea-4e11-4e33-83e0-59f4fb02ba28

 

Wersja XML