Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

PDF1.GP.6733.1.1.2022_obw_o wszczęciu post_w sprawie wydania dec. o ustaleniu lok celu publ._dot_CTN.pdf
 

Wersja XML