Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformcja o kwocie.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 04.05.2022 r..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSWZ po zmianie.pdf
PDFSWZ.pdf

PDFZałącznik nr 1a do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I po zmianach docx.pdf
PDFZałącznik nr 1a do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I.pdf

PDFZałącznik nr 1b do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część II. po zmianachpdf.pdf
PDFZałącznik nr 1b do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część II.pdf
DOCZałącznik nr 2A do SWZ Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2B do SWZ Formularz ofertowy.doc
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
DOCXZałącznik nr 5a do SWZ Wzór umowy Część I.docx
DOCXZałącznik nr 5b do SWZ Wzór umowy Część II.docx
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - wykaz dostaw.doc
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/17ba432c-1bcc-48b7-ab5d-5fa13edfd6cb

Wersja XML