Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie jednego odwiertu wierconego dla potrzeb ujęcia wód podziemnych dla wodociągu wiejskiego w m. Dziedzice

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFInformcja o kwocie.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx
PDFZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.pdf
DOCZA38A0~1.DOC
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx
PDFDecyzja Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ.III.7430.7.2021.KM z dnia 26.04.2021 r. - zał. 3.pdf
PDFskan - projekt dokumentacji.pdf
PDFskan-mapki.pdf
Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e7068f8-0abb-425d-bb3f-2801088f5aaf

Wersja XML