Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje złożone w roku 2022

Rejestr petycji w 2022 roku

kierowanych do Wójta/ Rady Gminy Strzeleczki

Lp.

Numer Petycji

Wnioskodawca

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Termin ustawowy na udzielenie odpowiedzi

Data odpo-

wiedzi

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Uwagi

1.

1/2022

2/2022

3/2022

4/2022

Klub Radnych Niezależnych Gminy Strzeleczki /

Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Komornikach 

Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Zielinie

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach 

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFpetycja w sprawie zachowania dotychczasowej ilości godzin nauki języka niemieckiego.pdf

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFpetycja w sprawie zachowania dotychczasowej ilości godzin nauki języka niemieckiego 2.pdf

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFpetycja w sprawie zachowania dotychczasowej ilości godzin nauki języka niemieckiego - Zielina.pdf
 

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFpetycja w sprawie zachowania dotychczasowej ilości godzin nauki języka niemieckiego - Strzeleczki.pdf
 

28.04.2022

09.05.2022

16.05.2022

18.05.2022

Zgodnie z ogłoszeniem o petycji wielokrotnej 
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ

 

PDFNr 58-22 z 27.05.2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej w przedmiocie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo.pdf
 

Peycje Nr 1/2022, 2/2022, 3/2022 oraz 4/2022 zostały zakwalifikowane jako petycja wielokrotna, do wspólnego rozpatrzenia

2

5/2022 Rada Rodziców, Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Komornikach

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFPetycja dot. nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszosci - Rodzice uczniów SP w Komornikach.pdf
 

21.06.2022         

3

6/2022 Osoba prawna Szulc-Efekt Sp. z o.o. PDFPetycja dotycząca poprawy efektywności energetycznej.pdf 21.06.2022  21.09.2022 r.  05.07.2022 PDFNr 70-22 z 05.07.2022 r. w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie uzyskania listy rolników zainteresowanych przekazaniem nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych.pdf  

4

7/2022 Rada Rodziców, Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Zielinie,

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFPetycja dot. nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszosci - Rodzice uczniów SP w Zielinie.pdf
 

30.06.2022        

5

8/2022 Rada Rodziców, przy Szkole Podstawowej w Dobrej,

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFPetycja dot. nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszosci - Rada Rodzicó SP w Dobrej.pdf
 

07.07.2022        

6

9/2022 wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody 

W sprawie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo w klasach 1-6 szkoły podstawowej 
PDFPetycja w sprawie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 h tygodniowo w klsach 1-6 szkoły podstawowej.pdf
 

15.07.2022        

7

10/2022 Pan Patryk Janusz Król 

W sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

PDFPetycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.pdf
 

01.08.2022        
Wersja XML