Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zamówienie II

PDFZawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego.pdf
 

PDFInformcja o kwocie.pdf
 

PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1a do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I po zmianach ostatecznydocx..docx
DOCXZałącznik nr 1b do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część II.ostateczny.docx
DOCZałącznik nr 2A do SWZ Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2B do SWZ Formularz ofertowy.doc
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
PDFZałącznik nr 5a do SWZ Wzór umowy Część I.pdf
PDFZałącznik nr 5b do SWZ Wzór umowy Część II.pdf
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - wykaz dostaw.doc
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc


Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fed9c750-9206-4e05-a512-75e460d291ab

Wersja XML