Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zamówienie II

PDFZawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformcja o kwocie.pdf
 

PDFOgłszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx
PDFZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.pdf
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie .docx
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx

PDFbioz.pdf
PDFOgłszenie o zamówieniu.pdf
PDFopis pab.pdf
PDFopis pt pinb.pdf
PDFopis pzt.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFPZT.pdf
PDFS1 297x520.pdf
PDFS2.pdf
PDFspis treści łączny.pdf
PDFspis treści pt pinb.pdf
PDFSTWIOR.pdf
PDFSWZ.pdf
PDFWineta pab.pdf
PDFWineta pzt.pdf
PDFWineta specyfikacja.pdf
PDFWineta techniczny.pdf
PDFWineta załączniki.pdf

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/4ff16a18-6dd1-47b1-9d8a-4fa0fec1d3b6

Wersja XML