Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zamówienie III

PDFZawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFInformcja o kwocie.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.06.pdf
PDFzawiadmienie o przedłużeniu terminu składania ofert v2.pdf
PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 23.06.2022.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf
PDFzawiadmienie o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf
PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 20.06.2022 r..pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
PDFZałącznik nr 1a do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZałącznik nr 1b do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCZałącznik nr 2A do SWZ Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2B do SWZ Formularz ofertowy.doc
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 5a do SWZ Wzór umowy Część I.docx
DOCXZałącznik nr 5b do SWZ Wzór umowy Część II.docx
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - wykaz dostaw.doc
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu.docx


Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/39a4d68d-9267-4c0f-aa28-73214dfebd27

Wersja XML