Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach - Zamówienie II

PDFZawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego.pdf

PDFInformcja o kwocie.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSWZ.pdf

DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx
PDFZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.pdf
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx

PDFprzedmiar DK Kujawy.pdf

Audyt energetyczny
PDFKujawy_Audyt z Podpisami.pdf
PDFAudyt energetyczny v3_Kujawy.pdf
 

PFU
PDFSN_I8 a3.pdf
PDFSN_I9 a3.pdf
PDFSN_I5 a5 przedluzone.pdf
PDFSN_I6 a3.pdf
PDFSN_I7 a3 przedluzone.pdf
PDFSN_I3 a2.pdf
PDFSN_I4 a3 przedluzone.pdf
PDFSN_I1 a2.pdf
PDFSN_I2 a3.pdf
PDFSN_A8 a3 przedluzone.pdf
PDFSN_A6 a3.pdf
PDFSN_A7 a3.pdf
PDFSN_A4 a2.pdf
PDFSN_A5 a3 przedluzone.pdf
PDFSN_A1 a2.pdf
PDFSN_A2 a3.pdf
PDFSN_A3 a2.pdf

Bezpośredni link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/78f934eb-8b26-4c07-a8c6-772d822e2ec1

Wersja XML