Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa i montaż zestawu czterech kontenerów w ramach budowy szatni kontenerowej w miejscowości Dobra

PDFZawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformcja o kwocie.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków .docx


PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY I ZAGOSPDOARKOWANIA TERENU

PDFa1.1 rzut.pdf
PDFa1.2 dach.pdf
PDFa1.3 przekroj.pdf
PDFa1.4 elewacje.pdf
PDFa2.1 rzut.pdf
PDFa2.2 dach.pdf
PDFa2.3 przekroj.pdf
PDFa2.4 elewacje.pdf
PDFDobra_mapa.pdf
PDFOPIS DO PROJEKTU ARCHIEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf
 

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/397851d1-432e-4822-95fb-14d1e64dccf4

 

 

Wersja XML