Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zamówienie IV

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformcja o kwocie.pdf
 

PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ.pdf

PDFSWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFZałącznik nr 1a do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZałącznik nr 1b do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCXZałącznik nr 2A do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2B do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 5a do SWZ Wzór umowy Część I.docx
DOCXZałącznik nr 5b do SWZ Wzór umowy Część II.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ - wykaz dostaw.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu.docx

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2862b8b4-2bae-4a8e-bb17-665ad122a4a2

Wersja XML