Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki badania wody

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015.139 z dnia 2015.01.27) Wójt Gminy Strzeleczki informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.   

1.PDFSprawozdanie z badań wody pitnej pobranej z SUW w Nowym Budzie z dnia 15.11.2021.pdf

2.  PDFsprawozdanie z badań wody pitnej SUW Nowy Bud z dnia 14.09.2021 r.pdf

    PDFsprawozdanie z badań wody pitnej Pisarzowice Przedszkole z dnia 14.09.2021 r.pdf

    PDFsprawozdanie z badań wody pitnej Przedszkole Dziedzice z dnia 14.09.2021 r.pdf

3. PDFsprawozdanie z badań wody pitnej SUW NOWY BUD z dnia 10.06.2021.pdf

4. PDFsprawozdanie z badań wody pitnej SUW Nowy Bud z dnia 06.05.2021 r.pdf

5. PDFAnaliza fizykochemiczna próbki wody SP w Strzeleczkach.pdf

    PDFAnaliza fizykochemiczna próbki wody SUW Nowy Bud.pdf

    PDFAnaliza bakteriologiczna próbki wody SP Strzeleczki.pdf

    PDFAnaliza bakteriologiczna próbki wody SUW Nowy Bud.pdf

    PDFAnaliza fizykochemiczna próbki wody CTN w Moszna.pdf

    PDFAnaliza bakteriologiczna próbki wody CTN Moszna.pdf

6. PDFObszarowa ocena jakości wody w Gminie Strzeleczki za rok 2020.pdf

7. PDFSprawozdanie z badania wody na sieci wodociągowej z dnia 01.12.2020 analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna probek wody cz 1.pdf

    PDFSprawozdanie z badania wody na sieci wodociągowej z dnia 01.12.2020 analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna probek wody cz 2.pdf

    PDFOcena jakości wody za 2020 rok.pdf

8. PDF02.11.2020 analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna Stacja Uzdatania Wody Nowy Bud.pdf

    PDFAnaliza fizykochemiczna i bakteriologiczna dostarczana wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z wodociagu SUW Racławice Śl..pdf

9. PDF15.09.2020 r. analiza bakteriologiczna i fizykochemiczne próbki wody Przedszkole Racławiczki, Przedszkole Pisarzowice, SUW Nowy Bud.pdf

10. PDFAnaliza bakteriologiczna i fizykochemiczna próbki wody sieć wodociągowa SUW Nowy BUD.pdf

11. PDFAnaliza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z wodociągu SUW Racławice Śl..pdf

12. PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 11.05.2020 Analiza bakteriologiczna wody.pdf

13. PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy BUD z dnia 11.05.2020 r. Analiza fizykochemiczna wody.pdf

14. PDFSprawozdanie z badań wody 1177-wo-I-2019 17.12.2019- Gmina Srzeleczki (korekta).pdf

15. PDFSprawozdanie z badań 1116-wo-I-2019 z dn 03.12.2019 Gmina Strzeleczki.pdf

16. PDFSprawozdanie z badań wody z dnia 04.10.2019 r..pdf

17. PDFWyniki badań wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z ujęcia Racławice Śl..pdf

18. JPEGOkresowa ocena jakosci wody Nowy Bud.jpeg

19. PDF1 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf

20. PDF2 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf

21. PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Analiza fizykochemiczna wody na SUW Nowy_Bud.pdf

22. PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Bakteriologiczna analiza wody.pdf

23. PDFokresowa ocena jakości wody w I kwartale 2019 r. - Nowy Bud.pdf

24. PDFSprawozdanie z badań wody Dziedzice - grudzień 2018 (A_4239_11_2018_F_1).pdf

25. PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (1).pdf

26. PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (2).pdf

27. PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 -Dobra.pdf

28. PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Moszna-osiedle.pdf

29. PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Pisarzowice.pdf

30. PDForzeczenie o jakości wody wrzesień 2018 Dziedzice i Pisarzowice.pdf

31. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Pisarzowice.pdf

32. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Pisarzowice.pdf

33. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Dziedzice.pdf

34. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Dziedzice.pdf

35. PDForzeczenie-o-jakosci-wody-26072018.pdf

36. PDFbadanie-wody-fizykochemia-sensoryka-maj-2018.pdf

37. PDFbadanie-wody-mikrobiologia-maj-2018.pdf

38. PDFBadanie wody marzec 2018 (1).pdf

39. PDFBadanie wody marzec 2018 (2).pdf

40. PDFBadanie wody październik 2017 (1).pdf

41. PDFBadanie wody październik 2017 (2).pdf

42. PDFBadanie wody listopad 2017 (1).pdf

43. PDFBadanie wody listopad 2017 (2).pdf

44. PDF12.2015 badanie wody.pdf

Wersja XML