Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki badania wody

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015.139 z dnia 2015.01.27) Wójt Gminy Strzeleczki informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.   

1.PDFSprawozdanie z badań wody pitnej SUW Racławice Śl.- dostarczanej dla m.Wawrzyncowice.pdf
2. PDFSprawozdanie z badań wody pitnej pobranej z SUW w Nowym Budzie z dnia 15.11.2021.pdf

3. PDFsprawozdanie z badań wody pitnej SUW Nowy Bud z dnia 14.09.2021 r.pdf

    PDFsprawozdanie z badań wody pitnej Pisarzowice Przedszkole z dnia 14.09.2021 r.pdf

    PDFsprawozdanie z badań wody pitnej Przedszkole Dziedzice z dnia 14.09.2021 r.pdf

4. PDFsprawozdanie z badań wody pitnej SUW NOWY BUD z dnia 10.06.2021.pdf

5. PDFsprawozdanie z badań wody pitnej SUW Nowy Bud z dnia 06.05.2021 r.pdf

6. PDFAnaliza fizykochemiczna próbki wody SP w Strzeleczkach.pdf

    PDFAnaliza fizykochemiczna próbki wody SUW Nowy Bud.pdf

    PDFAnaliza bakteriologiczna próbki wody SP Strzeleczki.pdf

    PDFAnaliza bakteriologiczna próbki wody SUW Nowy Bud.pdf

    PDFAnaliza fizykochemiczna próbki wody CTN w Moszna.pdf

    PDFAnaliza bakteriologiczna próbki wody CTN Moszna.pdf

7. PDFObszarowa ocena jakości wody w Gminie Strzeleczki za rok 2020.pdf

8. PDFSprawozdanie z badania wody na sieci wodociągowej z dnia 01.12.2020 analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna probek wody cz 1.pdf

    PDFSprawozdanie z badania wody na sieci wodociągowej z dnia 01.12.2020 analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna probek wody cz 2.pdf

    PDFOcena jakości wody za 2020 rok.pdf

9. PDF02.11.2020 analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna Stacja Uzdatania Wody Nowy Bud.pdf

    PDFAnaliza fizykochemiczna i bakteriologiczna dostarczana wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z wodociagu SUW Racławice Śl..pdf

10. PDF15.09.2020 r. analiza bakteriologiczna i fizykochemiczne próbki wody Przedszkole Racławiczki, Przedszkole Pisarzowice, SUW Nowy Bud.pdf

11. PDFAnaliza bakteriologiczna i fizykochemiczna próbki wody sieć wodociągowa SUW Nowy BUD.pdf

12. PDFAnaliza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z wodociągu SUW Racławice Śl..pdf

13. PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 11.05.2020 Analiza bakteriologiczna wody.pdf

14. PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy BUD z dnia 11.05.2020 r. Analiza fizykochemiczna wody.pdf

15. PDFSprawozdanie z badań wody 1177-wo-I-2019 17.12.2019- Gmina Srzeleczki (korekta).pdf

16. PDFSprawozdanie z badań 1116-wo-I-2019 z dn 03.12.2019 Gmina Strzeleczki.pdf

17. PDFSprawozdanie z badań wody z dnia 04.10.2019 r..pdf

18. PDFWyniki badań wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z ujęcia Racławice Śl..pdf

19. JPEGOkresowa ocena jakosci wody Nowy Bud.jpeg

20. PDF1 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf

21. PDF2 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf

22. PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Analiza fizykochemiczna wody na SUW Nowy_Bud.pdf

23. PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Bakteriologiczna analiza wody.pdf

24. PDFokresowa ocena jakości wody w I kwartale 2019 r. - Nowy Bud.pdf

25. PDFSprawozdanie z badań wody Dziedzice - grudzień 2018 (A_4239_11_2018_F_1).pdf

26. PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (1).pdf

27. PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (2).pdf

28. PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 -Dobra.pdf

29. PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Moszna-osiedle.pdf

30. PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Pisarzowice.pdf

31. PDForzeczenie o jakości wody wrzesień 2018 Dziedzice i Pisarzowice.pdf

32. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Pisarzowice.pdf

33. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Pisarzowice.pdf

34. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Dziedzice.pdf

35. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Dziedzice.pdf

36. PDForzeczenie-o-jakosci-wody-26072018.pdf

37. PDFbadanie-wody-fizykochemia-sensoryka-maj-2018.pdf

38. PDFbadanie-wody-mikrobiologia-maj-2018.pdf

39. PDFBadanie wody marzec 2018 (1).pdf

40. PDFBadanie wody marzec 2018 (2).pdf

41. PDFBadanie wody październik 2017 (1).pdf

42. PDFBadanie wody październik 2017 (2).pdf

43. PDFBadanie wody listopad 2017 (1).pdf

44. PDFBadanie wody listopad 2017 (2).pdf

45. PDF12.2015 badanie wody.pdf

Wersja XML